הקריבהו נא לפחתך – האם היהודים מקריבים קרבנות? תגובה למאמר "הכצעקתה" עם סברות עקומות שהשיער אינו תקרובת

תגובה למאמר הזר והמוזר "הכצעקתה" שסילף המציאות ובסברות עקומות שאין הדעת יכול לסבלן טען שפולחן התגלחת אינו פולחן והשיער אינו קרבן. קיבלנו תגובה זו מחכם אחד, תגובה זו נכתבה בדרך משל כ'ליצנותא דעבודה זרה', בתור תשובה לסברות העקומות שנאמרו על ידי אחד מגדולי הלוחמים להתיר ולטהר את התקרובת. הלה מסתובב עם מאמרו המעוות אצל רבנים … המשך לקרוא הקריבהו נא לפחתך – האם היהודים מקריבים קרבנות? תגובה למאמר "הכצעקתה" עם סברות עקומות שהשיער אינו תקרובת