הרב משה מרדכי קראפ במכתב חדש ומפורט – דעת הגרי"ש אלישיב וחשש עבודה זרה בפאות ימינו

התמליל של מכתב הגאון הגדול הרב משה מרדכי קראפ שליט"א אודות חשש איסור ע"ז בפאות נוכריות בזמננו א. אודות הפאות הבאות מבתי הע"ז שבהודו, כבר נמנו וגמרו רבותינו גדולי הדור ובראשם מרן הגרי"ש אלישיב זצ"ל שדינם כדין תקרובת ע"ז. ורבינו זי"ע שמע היטב כל טענות המפקפקין בזה בע"פ ובכתב, ועמד בתוקף על כך והשיב להם … המשך לקרוא הרב משה מרדכי קראפ במכתב חדש ומפורט – דעת הגרי"ש אלישיב וחשש עבודה זרה בפאות ימינו