מרן הגרי"ש אלישיב נגד כשרות בפאות קאסטם – עדות אישית מפי בעל המעשה

מרן הגרי"ש אלישיב זצ"ל חשיפה – הרב עזריאל אויערבך והגריש אלישיב – שער טבעי אסור הרב משה מרדכי קראפ במכתב חדש ומפורט – דעת הגרי"ש אלישיב וחשש עבודה זרה בפאות ימינו מרן הרב אלישיב זצ"ל מרן הגרי"ש אלישיב הפשטת פאת חולה – מרן הגרי"ש אלישיב באותו נושא:חדש! מאגר הישכם אוהבים, אוצר ענק בנושא תקרובת ע"ז … המשך לקרוא מרן הגרי"ש אלישיב נגד כשרות בפאות קאסטם – עדות אישית מפי בעל המעשה