מרן הגרי"ש אלישיב

מרן הגרי"ש אלישיב זצ"ל חשיפה – הרב עזריאל אויערבך והגריש אלישיב – שער טבעי אסור הרב משה מרדכי קראפ במכתב חדש ומפורט – דעת הגרי"ש אלישיב וחשש עבודה זרה בפאות ימינו מרן הרב אלישיב זצ"ל מרן הגרי"ש אלישיב הפשטת פאת חולה – מרן הגרי"ש אלישיב באותו נושא:קונטרס לב שמחה, השתלשלות הפאה נכרית מראשית ועד אחרית … המשך לקרוא מרן הגרי"ש אלישיב