הפשטת פאת חולה – מרן הגרי"ש אלישיב

  מרן הגרי"ש אלישיב זצ"ל חשיפה – הרב עזריאל אויערבך והגריש אלישיב – שער טבעי אסור הרב משה מרדכי קראפ במכתב חדש ומפורט – דעת הגרי"ש אלישיב וחשש עבודה זרה בפאות ימינו מרן הרב אלישיב זצ"ל מרן הגרי"ש אלישיב מרן הגרי"ש אלישיב נגד כשרות בפאות קאסטם – עדות אישית מפי בעל המעשה באותו נושא:חדש! מאגר … המשך לקרוא הפשטת פאת חולה – מרן הגרי"ש אלישיב